Licons OY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Licons Oy y-tunnus 0953613-5
Peurapolku 11
02480 Kirkkonummi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Mika Lindroos office@licons.fi

 

2. REKISTERÖIDYT

Rekisterissä on Licons:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (”Licons:n asiakasrekisteri”)

 

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

 • Rekisterin pitämisen peruste:
 • Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.
 • Henkilötietoja käsitellään soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin henkilön suostumuksen perusteella (esim. vuosien aikana kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin) Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
 • Asiakas- ja sopimus-suhteen hoitaminen
 • Palveluista- ja tuotteistamme kertominen

 

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot:

 • Yrityksen nimi
 • yhteyshenkilön nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • Yrityksen oma asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri

 

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen office@licons.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuvat ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu sekä henkilöllisyys todennettu.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Henkilöllisyys todennetaan aina erikseen.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja tilauksen yhteydessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen (lisenssihakemus) kautta

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Jos ette luovuta tietoja: Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Licons Oy:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 

7. KÄSITTELYN KESTO

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tämän jälkeen asiakas siirtyy Markkinointilistallemme.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

 

8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tällaisia tahoja ovat mm: tilitoimistomme, toiminnanohjausjärjestelmämme tuki- ja tallennepalveluyitykset.

 

9. TIETOJEN SIIRTO EU: N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

10. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Kirkkonummella 25.5.2018 Licons Oy Mika Lindroos toimitusjohtaja